جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 124
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

جدول


 

طراح: حسین کریمشاهی‌بیدگلی

افقی:

1. راستی در گفتار و رفتار که از ویژگی‌های یک مسلمان است ـ سوره‌ی پنجم قرآن، به‌معنی «سفره‌ی آراسته از غذا».‌ 2. یکی از واجبات یازده‌گانه‌ی نماز، «قیام» است به معنی ... 3. ده چیز نجاست را پاک می‌کند که آن‌ها را مطهرات می‌گویند و اوّلین آن‌ها، ... است ـ دهر، آیه‌ی یازده: و لقّاهم نضرةً و... ـ شکوه و عظمت. 4. از چیزهایی که زکات به آن تعلّق می‌گیرد ـ عدد منسوب به خدا ـ میوه‌ی کوچک شیرین بهاری. 5. پیامبر قوم یهود ـ توقّف کردن انگلیسی. ‌6 . به‌معنی «به خدا پناه بردن» و موضوع آیه‌ی 97 سوره‌ی مؤمنون. 7. پیوسته تکرار شدن پدیده‌ای ـ پدر شعر نو فارسی. 8‌. نیرو و توان ـ سوره‌ی حیوان بزرگ ـ سرزنش کردن. 9. فتح، آیه‌ی یازده: ... الله فوق ایدیهم ـ آدم ‌ریاکار و چند‌چهره که آیات فراوان در قرآن درباره‌ی او آمده است ـ چادر روز. 10. متن معتبر و صریح ـ غذای بیمار. 11. از دعاهای ذکرشده در مفاتیح‌الجنان که عصر جمعه می‌خوانند. 12. لَنگِ وارفته! ـ برادر پدر. 13. دوستی و محبّت ـ دایه‌ی رسول اسلامj ـ حرف هشتم فارسی. 14. داروست و بهبوددهنده‌ی بیماری ـ شهرستانی در استان همدان ـ از مخلوقات خدا و روشنی‌بخش شب. 15. خواهش و التماس ـ یورش و تهاجم. 16. لقب حضرت یونسQ که در شکم ماهی گرفتار شد. 17. خداوند، شب قدر را برتر از ... ماه می‌داند ـ از فروع دین اسلام که همان بیزاری از دشمنان اسلام است. 18. واحد پول ترکیه ـ بر رسول خداj نازل می‌شد ـ پیامبری که 950 سال مردم را به خداپرستی دعوت کرد. 19. ریشه و پایه ـ فراوان و زیاد ـ در روز عاشورا به جمع یاران امام حسینQ پیوست. 20. تنها سوره‌ی دویست‌آیه‌ای قرآن کریم. 21. مسئولیت اماکن مذهبی را بر عهده داشتن ـ وظیفه‌ی ماست که مسائل شرعی و ... دینی را به‌طور صحیح فرا گیریم.

عمودی:

1.      در سوره‌ی حمد از خدا می‌خواهیم که ما را به سوی آن هدایت کند ـ «دوست داشتن خاندان پیامبرj» که امیدواریم هرگز از دل ما بیرون نرود! 2. آبیِ انگلیسی ـ تقویت‌کننده‌ی خاک ـ رتبه‌ی سوره‌ی بقره در قرآن ـ صندلیِ اسب. 3. تعداد آیات سوره‌ی ضُحی ـ امام خمینیq: ملّتی که شهادت دارد، ... ندارد ـ جنازه و بدن مُردار ـ وظیفه‌ی پیامبر اکرمj و اهل بیتf، بشارت و ... مردم است ـ خاندان و دودمان. 4. «... بن مسهّر» فرستاده‌ی امام حسینaبه سوی مردم کوفه بود که شهید شد ـ درخت تسبیح ـ جمع مصلحت ـ زادگاه حضرت ابراهیمaـ پاسخ مثبت. 5. انتقال یافتن و سرایت کردن ـ در ورزش کشتی می‌زنند ـ طایفه‌ی ایرانی ـ گستردگی و پهنا. 6. آیه‌ی 217 سوره‌ی شعرا: و ... 7. نام دخترانه‌ی بیگانه ـ اگر تکرار کنید، خوردن شتری می‌شود ـ اوّل شخص مفرد ـ نیرو و قدرت. 8. به نمازی که در وقت خودش خوانده می‌شود، ... می‌گویند ـ اجازه ـ سوره‌ی101 قرآن ـ «ماهی» در زبان عربی که چهار مرتبه در قرآن آمده است ـ هنوز راحت نشده است. 9. پول ژاپنی‌ها ـ آسان‌کردن و ساده‌ساختن ـ کاروانِ اسرای اهل‌بیتf را پس از واقعه‌ی عاشورا به آن‌جا بردند ـ کلمه‌ای که برای ابراز تشکر و تقدیر به‌کار می‌بریم ـ منقار کوچک. 10. درگذشتن و مُردن ـ قاتل پنیر ـ هم می‌پُرسند و هم می‌گیرند! ـ سنگ‌نوشته. 11. مبدأ تاریخ مسلمانان، ... از مکّه به مدینه است ـ موضوع آیه‌ی 36‌ سوره‌ی توبه.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان