جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 124
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

محتاج خَلق


مهدی غلامعلی

پیامبر خداj نشسته بود. امام علیm، هم کنار ایشان بود.

علیm دستانش را به دعا بلند کرد و گفت: «بارخدایا! مرا محتاج احدی از خَلقت مگردان.»

حاضران از دعای ایشان خوش‌شان آمد. پیامبر هم دعای او را شنید. آن‌گاه رو به علیm کرد و فرمود:

«ای علی! چنین مگو؛ زیرا هیچ کس نیست، مگر آن‌که به مردم نیازمند است.»

سخن درستی بود. همه برای زندگی به یک‌دیگر نیاز دارند. امام علیm پرسید: «پس چه بگویم، ای پیامبر خدا؟»

پیامبر به او یاد داد که چگونه خدا را بهتر بخواند و فرمود: «بگو بارخدایا! مرا نیازمند بَدانِ خلقت قرار مده.»

علیm این بار پرسید: «ای پیامبر خدا! بَدان خلق او چه کسانی هستند؟»

فرمود: «کسانی که هرگاه دَهند، منّت نهند و هرگاه ندهند، بد گویند.»

(بحارالأنوار، ج93، ص325، ح6)


 

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان