دی 1393
آخرین شماره ها
نشریات دیگر
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
شماره : 15
فهرست مطالب
سرمقاله -
سنجش دو شبیه‌نامه -
دين و رمان در آمريكا -
نگاهی به پویانمایی -
اثربخشی تئاتر شورایی، بر کاهش افسردگیِ مادرانی که فرزند معلول دارند -
شعر مقاومت، حرف دل تمام انسان‌های آزاده -
کشف در شعر -
شعر وارداتی، نوآوری یا کهنه‌آوری؟ -
واژه‌های رحمت/اشعار آیینی -
این عسکری‌ترین حامد دنیا -
میخ کلمات بر ذهن رباعی -
نجیب محفوظ، فرزند دو تمدن مصری و اسلامی! -
نجوای جنون -
داستان، وسیله‌ای هندی برای مبارزه با تباهی -
آشنایی با پدر داستان‌نویسی نوین هند -
دو گاو -
پارس‌آباد -
مرثیه‌های غزه در آتش -
قطار اشراق در ایستگاه تجسمی! -
انجمن هنرهای تجسمی، جوان، اما حرفه‌ای و توان‌مند -
طلبه‌ی هنرمند در صف نخست جبهه‌ی حق -
بیان باورها با ابزارهای نو -