شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

اگر اين‌ها نبودند؟

کشایی اکرمصدايش مي‌زند باد

عبورش مي‌دهد راه

نگاهش مي‌کند سرو

کنارش مي‌رود ماه

*

پناهش مي‌دهد شعر

بزرگش مي‌کند درد

اگر اين‌ها نبودند

دلِ تنگم چه مي‌کرد؟

*

دلم خودکار مي‌خواست

که من را، نه! خودش را

ببارد چکه چکه

شبي از چشم دنيا

*

دلم باريد و باريد

و رودي شد سرانجام

به دريا مي‌برد راه

دلم آرام آرام

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان