شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

باز هم سلام

محقق حامد

 

باز هم سلام

تخته‌ي سياه!

حال تو چگونه است؟

رو به راه!

بي‌حضور بچه‌ها

اين سه ماه را چطور

پشت سر گذاشتي؟

توي آن همه سکوت

همدمي نداشتي؟

من به ياد روزهاي با تو بوده‌ام

چيزها نوشته‌ام

شعرها سروده‌ام

زودتر بيا بخوان و حال کن

باورم نمي‌کني؟

از مداد و دفترم سؤال کن!

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان