شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

نگاه

محقق حامد

در ميان خانه‌ي دلم

به جز خدا

و مادرم‌- که گاه گاه

پشت دفتر رياضي مرا

نگاه مي‌کند‌-

هيچ‌کس خبر ندارد از کسي

که توي راه مدرسه

از کنار کوچه‌ي دلم گذشته است

من و او

نگاه‌ها...

تاپ تاپ قلب من:

خدا... خدا...

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان