شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

پدر بزرگ

محقق حامد

با صداي تو

درخت‌ها

شکوفه مي‌دهند

با نگاه تو

سبز مي‌شوند و ميوه مي‌دهند

*

اي پدربزرگ

با وجود اين‌که سال‌هاست

دست تو

روي شانه‌ي درخت‌ها نخورده است

ياد تو هنوز هم

با دل پرنده‌ها

ارتباط برقرار مي‌کند

باغ‌هاي ميهن مرا

خانه‌ي بهار مي‌کند

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان