شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

بزرگی

احمدپور مهدی

فواره به آبشار گفت: «تو خیلی بدبختی! همش در حال سقوطی! از من یاد بگیر. من به جای سقوط همیشه صعود می‌کنم.»

آبشار بهش جواب داد: «آخرش که چی؟ هر چه‌قدر هم که بالا بری، باز هم سقوط می‌کنی؛ اما در عوض من خیلی قوی‌تر از تو هستم!»

چشمه که از اون‌جا رد می‌شد، بهشون گفت: «چرا بی‌خودی دعوا می‌کنید؟ با من همراه بشید، می‌خوام یه چیزی رو بهتون نشون بدم.»

فواره و آبشار به چشمه ملحق شدند و چشمه اون‌ها رو به دریا رسوند. وقتی اون‌ها به دریا رسیدند، احساس کردند که چه‌قدر ناتوان و کوچک‌اند!

چشمه به اون‌ها گفت: «یادتون باشه، اون‌هایی که کوچک هستند، برای این‌که خودشون رو بزرگ جلوه بدهند، از خودشون تعریف می‌کنند؛ ولی اون‌هایی که مثل دریا بزرگ‌اند، احتیاجی به تعریف ندارند. بزرگی رو می‌شه توی اون‌ها دید.»

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان