شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

باغ سینه‌ام

محقق حامد

 


دست‌های تو

باغ را

چشم‌های تو

چراغ را

غرق نور و میوه می‌کند

﷼﷼﷼

این شب سیاه

با تو روسفید می‌شود

باغ سینه‌ام

با صدای گام‌های روشنت

خانه‌ی امید می‌شود

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان