شماره : 303
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

جدول قرآنی

زارعی ابراهیم

 

 


تذکر: پس از پاسخ‌گویی به سؤال‌های افقی، ستون رنگی را بخوانید تا به پیام جدول که بخشی از آیة‌الکرسی (سیّد آیات قرآن) است، برسید.

1- سوره‌ای از قرآن کریم که در تمام آیاتش، لفظ جلاله‌ی الله، تکرار شده است.

2- مسجدی که پانزده بار نامش در قرآن آمده است.

3- رانده‌شده‌ای که یازده بار نامش در قرآن آمده است.

4- داستان حضرت موسی و خضر و یاران غار در این سوره آمده است.

5- داستان حمله‌ی پرندگان به لشگر فیل‌سواران ابرهه در این سوره است.

6- معروف‌ترین حافظ قرآن کریم.

7- یکی از معروف‌ترین خطاط قرآن.

8- داستان این پیامبر در سوره‌ی سبأ آمده است.

9- کلمه‌ای به معنای ماه که دوازده بار در قرآن تکرار شده است.

10- حکیمی که دو بار نامش در قرآن آمده و سوره‌ای هم به اسم اوست.

11- به جز سوره‌های فصّلت، سجده و نجم، این سوره هم سجده‌ی واجب دارد.

12‌- کلمه‌ای به معنای پیشوا که دوازده‌بار در قرآن تکرار شده است.

13- به جادّه‌ی قرآن معروف است.

14- به قواعد مربوط به تلفّظ صحیح حروف، کلمات، مخارج و صفات حروف می‌گویند.

15- از جنگ‌های پیامبر اسلام(ص) که به نام سوره‌ای از قرآن است.

16- به جز سوره‌های قصص و شعراء، به این سوره هم که دو بسم‌الله دارد، سوره‌ی طواسین می‌گویند.

17- قرآن کریم اوّلین‌بار در این مکان بر پیامبر اسلام(ص) نازل شد.

18- به هشتاد و شش سوره‌ی قرآن که در مکّه نازل شده می‌گویند.

19- به نگارندگان قرآن در زمان حیات پیامبر می‌گویند.

20- به جز سوره‌ی ناس، این سوره هم به معوّذتین معروف است.

21- تنها سوره‌ای که خداوند در آن به قرآن مجید سوگند یاد کرده است.

22- به بیست و هشت سوره‌ی قرآن که در مدینه نازل شده می‌گویند.

23- سال سیصد و ده هجری در کتابت قرآن، خط نسخ جایگزین این خط شد.

24- کلمه‌ای که سیصد و شصت و پنج بار در قرآن آمده است و به معنای روز می‌باشد. 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان