خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

مشاوره‌ی تحصیلی، هدایت‌گر فرزندان است
محمدی سیف معصومه

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی

 

امروزه راهنمايي و مشاوره بهصورت حرفه‌اي کمکی به افرادي است كه در رشد، سازگاري، تصميم‎گيري، روابط خانوادگي، مهارت‌هاي اجتماعي و شيوه‌ی زندگي مشکلاتي ‌دارند. مشاوره، کمک مي‌کند تا راه‌حل مناسبي براي مشکلات بيابند. در این میان، مشاوره‌ی تحصیلی بهجهت نقش مهم تربیت نیروی انسانی آینده، از اهمیت زیادی برخودار است. وظيفه‌ی مشاور تحصیلی، در آماده کردن دانش‌آموزاني که نيروي انساني فردا تلقي مي‌شوند، براي مواجهه و سازگاري با مقتضيات قرن اخیر که از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است بسيار حساس و سنگين است. اضطراب، افسردگي، مصرف مواد مخدر، رفتارهاي نابهنجار، مشکلات تحصيلي‌، گرايش ارتباط با جنس‌ مخالف و... از عمده‌ترين مشکلات رواني‌ اجتماعي دانش‌آموزان است؛ به‌طوري که بيش از 32 درصد دانش‌آموزان از نوعي مشکل اجتماعي رواني رنج مي‌برند.

اهداف تحصیلی دانش‌آموزان زماني تحقق خواهند يافت که برنامه‌ها و محتواي آموزشي با توجه به نيازها و امکانات دانش‌آموزان تهيه و اجرا گردند. از طريق «خدمات راهنمايي و مشاوره» مي‌توان توانايي‌ها و نيز محدوديت‌هاي دانش‌آموزان را شناخت و از امکانات موجود حداکثر ‌استفاده را به‌عمل ‌آورد. مشاور تحصيلي، با شناخت دانش‌آموزان در زمينه‌هاي گوناگون مي‌تواند آنان را به رشته‌هاي تحصيلي مناسب راهنمايي کند و آنان را در حل مشکلات ياري دهد. گرچه آشنايي معلم با فنون راهنمايي، تدريس و عملکرد، او را مؤثر و پربار مي‌سازد؛ ولي معلم به‌تنهايي نه مي‌تواند و نه فرصت دارد به تمام مسایل و مشکلات رواني، خانوادگي و تحصيلي دانش‌آموزان رسيدگي کند و براي هر کدام راه حل ارایه دهد. از اين‌رو، مشاور تحصيلي با همکاري معلم، خانواده و مسئولان مدرسه مي‎تواند دانش‎آموزان را در جهت رفع مشکلات تحصيلي و خانوادگي و رواني و تأمين ثبات عاطفي ياري دهد و در نهایت، نيل به اهداف آموزش و پرورش را ممکن سازد.

   مشاوره، فرایند «انجام کاری برای کسی» نیست، بهترین توصیف مشاوره، تعریف آن به صورت «فرایندی تعاملی و متقابل» است. تعاریف متعددی در مورد مشاوره مطرح شده که در این‌جا به یکی از این تعاریف بسنده می‌شود. «مشاوره، تعامل در شرایط درمانی است که اساسأ بر صحبت در مورد ارتباطات، باورها و رفتاری تأکید دارد، که از طریق آن مسئله‌ی مشاهده شده‌ی دانش‌آموز به شکلی مناسب شرح داده شده، بیان می‌شود یا به روشی مناسب یا مؤثر دوباره مطرح می‌شود و در آن راه حل‌های جدید حاصل آمده و مسئله، معنای جدیدی می‌گیرد» (بور و همکاران،  1389، 32).

فايده و اهميت مشاوره و راهنمايي

راهنمايي دانش‌آموزان يک فراگرد بسيار مهم و استثنايي در حل مشکلات و معضلات‌ آنان‌ است. اهداف راهنمایی تحصیلی در هر دوره‌ی تحصیلی باید با خصوصیات رشد و نیازهای دانش‌آموزان و با اهداف آموزش و پرورش منطبق و هماهنگ باشد. راهنمایی تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی بسیار مهم است و جنبه‌ی پیش‌گیری دارد. در این دوره، مشاور، به رفع کمبودها، اشکالات و آموزش مهارت‌های اساسی اقدام می‌کند تا از بروز مشکلات تحصیلی و رفتاری در آینده پیش‌گیری کند. مشاور می‌تواند با گذراندن یک دوره‌ی آموزشی، راهنمایی تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی را با موفقیت انجام دهد. تشویق کنجکاوی، گسترش دامنه‌ی خلاقیت و استدلال کودک، آماده ساختن دانش‌آموز به استفاده‎ی بهینه از مفاهیم آموزشی، ارایه‌ی اطلاعات ضروری درباره‌ی مدرسه، آموزش مهارت‌های تحصیلی به دانش‌آموزان و کمک به آنان برای کاربرد آن‌ها، آموزش شیوه‌های صحیح استفاده از اوقات فراغت و کمک به معلمان و والدین برای شناخت و کار کردن درست با دانش‌آموز از جمله‌ی اهداف مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دوره‌های ابتدایی است. (شفیع‌آبادی، 46:1378). از آن‌جایی که دانش‌آموزان در هر دوره‌ی تحصیلی ممکن است در زمینه‌ی تحصیلات با مشکلاتی مواجه شوند و از ادامه‌ی تحصیل و فعالیت مفید و سازنده باز بمانند و موفقیتی به دست نیاورند، حضور مشاور برای شناسایی علل مشکل و در جهت رفع آن و هم‌چنین ایجاد محیطی سالم برای رشد و یادگیری، بسیار مؤثر بوده است. در همین راستا «راهنمایی تحصیلی موجب بازدهی و کارآمدی بیش‌تر نظام آموزشی، افزایش پیش‌رفت و کاهش افت تحصیلی، تقلیل مشکلات رفتاری دانش‌آموزان، ایجاد جو سالم و صمیمی بین دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه، آشنایی معلمان با روش‌های صحیح تربیتی و برقراری ارتباط نزدیک با فرزندان، تهیه و اجرای فعالیت‎های مکمل برنامه براساس استعدادها و رغبت‌های دانش‌آموزان، برگزاری کلاس‌های آموزش ضمن خدمت ضروری برای معلمان و آگاهی شاگردان از رابطه‌ی بین رشته‌های تحصیلی با مشاغل متعدد می‌شود.» (حسینی و پاشا شریفی، 1373) از این رو می‌توان ادعا کرد که مشاره و راهنمایی تحصیلی وسیله ای تسهیل کننده برای رسیدن به هدف‌های آموزش و پرورش قلمداد می‌شوند.

ضرورت مشاوره‌ی تحصیلی

نقش راهنمايي در آموزش و پرورش افراد به حدي است که عده‌اي از صاحب‌نظران آن را نوعي تعليم و تربيت گفته‌اند و بعضي راهنمايي را تسهيل کنند‌ه‌ی جريان تعليم و تربيت مي‌دانند. مهم‌ترين‌ عواملي که در ضرورت راهنمايي و مشاوره و توسعه‌ی آن در نظام‌هاي آموزش و پرورش مؤثر بوده‌اند عبارت است از:

- توجه به اصالت دانش‌‌آموز و آموزش و پرورش وي.

- وجود تفاوت‎هاي فردي در دانش‌آموزان و ضرورت شناخت و توجه به اين تفاوت‌ها در امر آموزش و پرورش.

- وجود ‌استعدادهاي عمومي و اختصاصي در‌ دانش‌آموزان و ضرورت شناخت و پرورش تدريجي و سنجش آن‌ها.

-رشد جمعيت و افزايش گرايش‌ها و علاقه‎مندي به تحصيل در سطوح مختلف و گسترش علوم و تکنولوژي.

- تراکم و تنوع واحدهاي درسي در رشته‌هاي تحصيلي و ضرورت انتخاب مناسب.

- توسعه‌ی مشاغل و حرفه و ضرورت انتخاب شغل مناسب.

- تغيير نگرش‌ها و ارزش‌ها نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و انتخاب شغل.

- گسترش نيازهاي جامعه به نيروي انساني در سطوح مختلف مهارت.

- وجود مسایل و مشکلات جسماني، عاطفي، اجتماعي، رفتاري، تحصيلي و خانوادگي در دانش آموزان. 

اهداف مشاوره‌ی تحصیلی

اهداف مشاوره می‌تواند مختص به شرایط با فعالیت های خاص باشد و نیز بر اهداف کلی از مشاوره در مدارس تأکید داشته باشد. «اهداف اصلی مشاوره، شامل موارد زیر است:

1. در ابتدا، ایجاد رابطه‌ی نزدیک با دانش آموز از طریق گفت‌وگو، (صحبت کردن، گوش دادن و توجه به چیزی که وی نگفته است).

2. فرا خواندن یا دادن اطلاعات با ارایه ‌ی چیزی که دانش‌آموز می‌خواهد بداند و آنچه که دیدگاه و آرزوهای او در ارتباط با مدرسه و خانواده است. در واقع شناخت نگرانی‌های دانش‌آموز و اهمیت دادن به مسائل او با شنیدن صحبت‌های دانش آموز در مورد نگرانی‌هایش.

3.  بررسی ارتباط با خانواده، دوستان و مدرسه ی دانش‌آموز، از دیگر وظایف مشاور است. این‌که چه شخص دیگری مسئله را می‌داند؟ و چه کسی و از چه راهی می تواند مؤثرتر عمل کند؟ در حل مشکل دانش‌آموز می‌تواند مفید باشد.

4. در نهایت وظیفه‌ی مشاور، کمک به کنترل نگرانی‌ها از طریق یاری به دانش‌آموز در دیدن موقعیت از دیدگاه‌های متفاوت، افزایش و ارتقای نظریه‌های شناخته شده از طریق آن است» (بور و همکاران، 1389).

نقش مشاور در امور تحصيلي

   دانش‌آموزان در جريان تحصيل با مشکلات زيادي مواجه مي‌شوند که مشاور مي‌تواند در رفع اين مشکلات کمک‌هاي مؤثري به دانش‌آموزان ارایه دهد که پاره‌اي از اين مشکلات را مي‌توان به شرح زير شمرد:

ضعف پايه‌ی تحصيلي: در مورد چنين دانش‌آموزاني مشاور بايد براي فراگيري دروس پايه از نقطه‌اي که ضعف دارد برنامه‌ريزي کند و با کمک خانواده، ضعف پايه‌اي او را جبران کند. فشار آوردن و وادار کردن دانش‌آموز به زحمات شبانه‌روزي در سطح بالاي تحصيلي بدون توجه به پايه بي‌فايده است. آماده کردن دانش‌آموز و اولياي وي براي چنين برنامه‌اي نياز به جلسات مشاوره‌اي دارد که متولي آن مشاور مدرسه است.

کمبود انگيزه‌ی تحصيلي: برخی از دانش‌آموزان از نظر هوشي در حد طبيعي هستند و ظرفيت لازم براي يادگيري را دارند؛ اما انگيزه‌اي براي درس خواندن ندارند. در مورد اين‌گونه دانش‌آموزان که تعدادشان نيز کم نيست، مشاور بايد علت تنبلي را جست‌وجو و براي درس خواندن آن‌ها ايجاد انگيزه کند. مشاوران با همکاري ساير عوامل آموزشي و پرورشي مي‌توانند در سه سطح پيش‌گيري اوليه، ثانويه و ثالث اقدام به فعاليت کنند. مدرسه مکان مناسبي براي اجراي برنامه‌هاي پيش‌گيري از مشکلات رواني و عاطفي است و بخش مهمي از رسالت مدرسه به آموزش سازگاري عاطفي فرد در زندگي اختصاص دارد. لذا مدرسه بهترين فضا و فرصت براي آموزش ترويج شيوه‌هاي سازگاري صحيح در زندگي فردي و اجتماعي است. مشاوران در بعد پيگيري اوليه با آموزش مهارت‌هاي زندگي و با ارایه‌ی خدمات راهنمايي، مشاوره و اطلاع رساني در زمينه‌هاي تربيتي، تحصيلي و شغلي و تسهيل روند ارضاي نيازهاي اساسي دانش‌آموزان، از جمله شکوفايي استعدادها و توان‌مندي‌ها، احساس خود ارزش‌مندي و اعتماد به‌نفس، خودشناسي و ارتقاي سلامت‌ رواني آنان نقش مؤثري را ايفا مي‌کنند. اين‌گونه خدمات از طريق تدريس درس مهارت‌هاي زندگي در قالب ساعت پرورشي، اجراي آزمون‌ها و انجام فرايند هدايت تحصيلي و اطلاع‌رساني شغلي و آموزش فرايند برنامه‌ريزي تحصيلي و طرح‌ريزي شغلي در فرصت‌هاي مناسب اجرا‌ مي‌شود.

آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه و بهسازی حافظه: برخی از دانش‌آموزان با وجود این‌که افت تحصیلی نشان نمی‌دهند، ممکن است نیاز به آموزش شیوه‌های صحیح مطالعه و  روش‌های به‌سازی حافظه  داشته باشند. آموزش چنین روش‌هایی می‌تواند به جلوگیری از اتلاف وقت دانش‌آموز و بالا بردن بهره‌وری او کمک کند. برنامه‌ریزی برای مطالعه، رعایت اصول یادگیری در برنامه‌ریزی برای مطالعه، رعایت ویژگی‌های حافظه‌های مختلف می‌تواند به دانش‌آموز کمک کند تا روش مطالعه صحیحی داشته باشد و نتیجه بهتری کسب کند.

نقش مشاور تحصیلی در کاهش اضطراب امتحان: اضطراب، مرحله‌ی پیش‌رفته‌ی استرس مزمن است که خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله با تهدید آماده می‌کند. روان‌شناسان، اضطراب را پاسخی سازش‌یافته تلقی می‌کنند و هرجا که موضوع امتحان و ارزشیابی به‌ میان می‎آید، اضطراب هم پدیدار می‌شود. اغلب افراد در جلسه‌ی امتحان و یا قبل از آن درجاتی از  اضطراب  را دارا هستند. داشتن مقداری اضطراب در شرایط امتحانی کاملاً طبیعی و گاهی حتی ضروری‌ است؛ چون موجب بالا نگه داشته شدن سطح  انگیختگی فرد شده و عمل‌کرد او را بهبود می‌بخشد؛ اما در صورتی که میزان این اضطراب از حد طبیعی بالا برود باعث مختل شدن عمل‌کرد فرد خواهد شد. بنابراین، مشاور تحصیلی تلاش می‌کند با آموزش شیوه‌ی صحیح مطالعه، بالا بردن کارآیی حافظه، استفاده‌ی بهینه از زمان و استفاده از روش‌های آرامش‌ورزی، دانش‌آموز اطمینان و یقین نسبت به خود پیدا کند.

   چنین دانش‌آموزانی افکاری از این قبیل دارند: «نمره‌ی کمی خواهم گرفت»، «خوب نخوانده‌ام»، «همیشه شکست می‌خورم» مشاور تحصیلی کمک می‌کند تا دانش‌آموز با تسلط بیش‌تری به مطالب مورد نظر سر جلسه‌ی امتحان حاضر شود. در صورت حاد بودن میزان اضطراب، دانش‌آموز به مراکز اختصاصی‌تر ارجاع داده می‌شود.

نقش مشاور تحصیلی در زمینه‌ی بررسی افت تحصیلی: برخی از دانش‌آموزان ممکن است دچار  افت تحصیلی  شوند؛ از این رو یا خود به مشاوره تحصیلی مراجعه می‌کنند یا توسط مسئولین مدرسه به مشاور مدرسه معرفی می‌شوند. در هر حال، مشاور تحصیلی به بررسی مسئله‌ی افت تحصیلی می‌پردازد و برای بررسی احتمال وجود عمل خانوادگی از خود دانش‌آموز و خانواده‌ی او کمک می‌گیرد. عوامل مدرسه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و هم‌چنین به بررسی سلامت جسمی و روانی دانش‌آموز می‌پردازد. شناخت و پیدا کردن علت افت تحصیلی در گام اول قرار دارد. بعد از پیدا کردن علت، مشاور به کمک دانش‌آموز و در صورت لزوم خانواده او و مسئولین مدرسه به رفع آن علت اقدام می‌کنند؛ یا این‌که راهنمایی‌هایی به دانش‌آموزان برای رفع علت ارایه می‌شود و پیش‌رفت او مورد پیگیری قرار می‌گیرد. از جمله‌ی این راهنمایی، شامل شیوه‌ی افزایش انگیزش دانش‌آموز، آموزش  شیوه‌های صحیح مطالعه، آموزش شیوه‌های مواجهه با تغییرات اساسی و غیره خواهد بود.

نقش مشاور در تأمين بهداشت رواني دانش‌آموز: دانش‌آموزاني از سلامت رواني برخوردار هستند که اولاً خود را فردي ارزش‌مند و قابل احترام بدانند و به توانايي‌هاي خود ‌اطمينان داشته باشند؛ ثانياً بتوانند بدون دغدغه‌ی خاطر و ناراحتي با واقعيات زندگي مواجه شوند و کل وجودشان را همان‌گونه که هست بشناسند و بپذيرند؛ ثالثاً با آرامش خاطر و احساس امنيت و با شوق و اميد زندگي کنند. دانش‌آموزي که با بحران و مشکل رواني مواجه است، توانايي ايستادگي در برابر فشارهاي وارده را ندارد و در حل مشکلات به طور منطقي و سنجيده عاجز است. چنين دانش‌آموزي جهت حل مشکل و برقراري تعادل به مشاوره نياز دارد. مشاور چشم‌انداز تازه‌اي را به ماجراهاي ذهني دانش‌آموز مي‌گشايد. چشم‌انداز و نگاهي که به ‌آدمي مجال زيستن مي‌دهد و فرصتي فراهم مي‌کند تا فرد خودش را در ذهنش بازسازي کند و قدرتي را در اختيار فرد مي گذارد تا با بهره‌گيري از آن نوع جديدي از حضور را در پهنه‌ی روابط بين فردي تجربه کند. افزون بر اين، مشاور، وظيفه‌ی نظارت بر خويش را نيز بر دوش مي‌کشد. مهمترین فعالیت‌های اجرایی مشاوران در تامین بهداشت روانی به شرح زیر است:

- شناخت محدوديت‌هاي رواني، فيزيکي دانش‌آموزان.

- ايجاد ارتباط صحيح و اصولي بين دانش‌آموزان و اولياي مدرسه.

- فراهم آوردن فرصت مناسب براي دانش‌آموزان به منظور خودشناسي و يادگيري روش‌هاي حل مسئله و تصميم‌گيري.

- مصاحبه‌هاي فردي براي شناخت مشکلات دانش‌آموزان و راهنمايي آن‌ها.

- برگزاري جلسات مشاوره‌ی فردي و گروهي با دانش‌آموزاني که مشکلات تحصيلي و خانوادگي و شخصي دارند.

- تشويق دانش‌آموزان به همکاري‌هاي اجتماعي.

- ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي خانه و مدرسه به منظور بهبود وضعيت تحصيلي و رفتارهاي دانش‌آموزان.

- برگزاري جلسات مستمر بحث و گفت‌وگو با دانش‌آموزان و تلاش در جهت حل مسائل و مشکلات آنان.

- تشکيل ‌جلسات‌ مشاوره ‌با خانواده و ياري‌ دادن والدين براي ‌رفع مشکلات‌ دانش‌آموزان به شيوه‌اي درست.

- ارزيابي ‌نيازها‌ و بررسي ‌مشکلات ‌دانش‌آموزان در ‌زمينه‌ی مسایل‌ شخصي، خانوادگي، اجتماعي، تحصيلي، اخلاقي و انضباطي.

- تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي در زمينه‌هاي رشد و پيش‌گيري و درمان مشکلات.

- همکاري با معلمان و کمک به آنان در حل و فصل مشکلات دانش‌آموزان و شرکت در شوراهاي مدرسه.

- انطباق دانش‌آموزان با محيط مدرسه‌، معلم و دروس و ايجاد انگيزه‌هاي مناسب براي درس خواندن و عدم احساس ناتواني در موارد شکست تحصيلي با نگاه جامع به اهداف وظايف آموزش و پرورش.

کلام آخر این‌که...

مشاوره،‌ ميدان عمل خود را توسعه داده و در اختيار دانش‌آموزان در همه‌ی مقاطع تحصيلي قرار داده است. مشاوره شامل تمام جنبه‌هاي رشد و تکامل دانش‌آموز است. در گذشته، راهنما شخصي ناصح بود و امروز نقش مشاور، ارزيابي‌کننده‌ی پيش‌رفت فرد، کمک دهنده‌ی به او در حل مشکلات، رابط بين خانه و مدرسه و هماهنگ کننده‌ی فعاليت‌هاي راهنمايي کارمندان و معلمين و طرف مشورت در تنظيم برنامه‌ی درسي است.

در دنیای کنونی، پيش‌رفت همه جانبه‌ی دانش‌آموز، مورد نظر مدارس جديد است و تنها به کسب مهارت‌هاي آموزشي و يادگيري‌هاي درسي اکتفا نمي‌شود؛ بلکه هدف، رشد همه جانبه‌ی شخصيت کودک است تا به جايگاه و مقام يک فرد بزرگ‌سال کامل برخوردار از سلامت روان برسد. از جمله اموري که مورد توجه است، سازگاري‌هاي حرفه‌اي، اجتماعي و شخصيتي اوست، مفهوم تازه‌ی آموزش و پرورش، سازگاري با موقعيت‌هاي زندگي و خدمات راهنمايي با هدف حمايت از مدارس و ايجاد تسهيلات لازم براي رسيدن به آن سازمان است.

 با اين تعبير لزوم و گسترش خدمت راهنمايي و مشاوره در تمام مقاطع تحصيلي از ابتدايي تا دبيرستان يک ضرورت مسلم در همه‌ی جوامع پيش‌رفته است. مشاور مدرسه با آگاهي از ارتباط تنگاتنگ مشکلات تحصيلي با زمينه‌هاي رواني - اجتماعي دانش‌آموزان، با استفاده از متون و روش‌هاي راهنمايي و مشاوره از طريق شيوه‌هاي مختلف فردي، گروهي و خانوادگي به دانش‌آموزان کمک ‌مي‌کند تا با بررسي‌هاي همه‌جانبه‌ی مشکلات بتوانند راه‌حل يا راه‌حل‌هاي مناسب را انتخاب و براي اجراي آن‌ها برنامه‌ريزي کنند و در نهايت عمل‌کرد دانش‌آموزان در ابعاد مختلف بهبود يابد.

پیشنهادات راه‌گشا

- آگاهی بیش‌تر معلمان با ارکان و مفاهیم مشاوره؛ تا تناقض میان صحبت‌های معلمان و مشاوران باعث سردرگم شدن دانش‌آموزان نشود.

- استفاده از دانش‌آموزان به‌عنوان کمک‌هایی برای مشاوران؛ زیرا دانش‌آموزان از هم صحبت شدن با هم لذت می‌برند. پس اگر از همه‌ی پایه‌ها دانش‌آموزانی که در این امر مهارت اولیه‌ای دارند یا همان دانش‌آموزانی را که در نقش شورای دانش‌آموزی هستند توسط مشاور مدرسه یا دبیران پرورشی آموزش دهیم، در امر مشاوره بسیار موفق‌تر خواهیم بود؛ چراکه دانش‌آموزان به دوستان خود بیش‌تر اعتماد می‌کنند.

      - آشنایی معلمان، والدین و دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی با ضوابط و شرایط ورود به رشته‌های تحصیلی و شغلی مختلف.

- در حال حاضر، معیارهای خاصی برای تعیین قوت و ضعف استعدادهای دانش‌آموزان وجود ندارد، در حالی که هدایت تحصیلی یا حتی هدایت‌های روانی- رفتاری دانش‌آموزان مستلزم وجود ابزاری برای اندازه‌گیری این استعدهاست. لذا باید معیارها و ابزارهای اندازه‌گیری معتبر و مناسب با شرایط موجود در مدارس در نظر گرفته شود.

- یک مشاور تحصیلی در صورتی به موفقیت کامل خواهد رسید که همه‌ی عوامل آموزشی اعم از مدیر، معاون، معلمان و حتی اولیای دانش‌آموز پس از انجام شدن مشاوره به پی‌گیری آن بپردازند و دانش‌آموز را تا گام‌های نهایی موفقیت همراهی کنند. توجه بیش‌تر در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان برای انتخاب رشته به نمره‌های آن‌ها در دروس مربوط به آن رشته باشد؛ زیرا علایق و نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان در نمره‌های آن‌ها منعکس می‌شود. مشاوران باید سعی کنند اثر فشار والدین برای ورود دانش آموزان به یک رشته‌ی خاص را با ارتباط اولیای آن‌ها و مشاوره صحیح کم کنند.

- بالابردن سطح دانش و تخصص مشاوران و تخصیص دادن یک مشاور تمام وقت به هر مدرسه‌ی راهنمایی و متوسطه؛ چراکه خیلی از مشکلات از دوران راهنمایی شروع و در دوران متوسطه به ناهنجاری‌های غیرقابل جبران تبدیل می‌شود.

منابع:

-حسینی، سیدمهدی و حسن، پاشا شریفی (1373)، اصول و روش‌های راهنمایی و مشاوره؛ تهران، انتشارات رشد.

-شفیع آبادی، عبدالله (1378)، راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی، نشر سمت.

-روبرت بور جوابنر و همکاران (1383)، مشاوره در مدارس، ترجمه: رعنا سوادکوهی، زهره فولادی، نشر دانژه.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان