خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

ماه را ميان فانوس يافتم
محمدی سیف معصومهاز حجابت بوي هستي مي¬وزيد،

ترانه¬ي سبز حقيقت زندگي

من تو را در دست نوازش¬گر ايمان ديدم

آنگاه که در پيچ و تاب پريشان سرگشتگي، گم نشدي

فراوان و زوال ناپذير،

درخشيدي

به دور از هرگونه خللي و نقصاني

تو را در آيه¬هاي وجودت يافتم

بي¬ادعا و باراني

درخشيدي در فضاي مه گرفته¬ي وجودم

تو را يافتم و هواي ايمان در من وزيدن گرفت

من به همه¬ي آن¬ چه از تو دارم مباهات مي¬کنم

به همه¬ي آن چه از تو آموختم

از حجاب تو، اي زلال تابناک

مي¬خواهم مثل تو باشم، پس مي¬شتابم تا ادراک کمال

با ترانه¬هاي ناب،

با عطر اهورايي،

و در خلوت خدايي

مي¬خواهم با تو باشم

اي عنصر حيات¬بخش جهان هستي

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان