خرداد 1394
 
شماره : 279
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

هرس گل رز
ولی شریعت پناهی مجتبی

 

هرس رز
مهندس مجتبى شريعت پناهى

 

 

اگر درختچه رز در خانه داريد پس مطلب اين شماره ما را حتما بخوانيد. هرس رز كار ظريفى است كه سبب رشد بهتر گلها مى گردد و اين گياه را نسبت به آفات و بيماريها مقاوم مى كند.

زمان هرس:
زمانى بايد به اين كار اقدام كنيد كه درختچه رز در خواب زمستانه به سر مى برد. نگاهى به شاخه هايش بيندازيد, در حالت خواب شاخه ها بدون برگ و فاقد گل يا غنچه اند.
معمولا در شهرهايى مانند تهران خواب زمستانه رز از دى ماه آغاز مى شود و تا اواخر اسفند ادامه پيدا مى كند.
در مناطق سردسير كه سرماى زمستان به رز خسارت وارد مى كند, آن را در آخر زمستان هرس كنيد.
به طور كلى هرس رز را مى توانيم در آخر پاييز يا آخر زمستان انجام دهيم. ضمنا موقعى كه مى خواهيم از شاخه هاى بريده رز به منظور قلمه استفاده كنيم, بهتر است در آخر پاييز هرس شود تا شاخه هاى بريده را به داخلى ساختمان برده و آنها را قلمه بزنيم, در اين حالت به هرس بلند اقدام مى كنيم.

هرس بلند:
از قيچى باغبانى استفاده كنيد و با شمارش بندهاى روى شاخه ها دست به كار شويد.
در هر شاخه تعدادى از بندها را نگه داشته و شاخه را قطع كنيد. در شاخه هاى بلند, عمليات هرس از بالاى بند پنجم يا ششم انجام مى شود. در اين صورت چشمتان به شاخه هاى كوتاه مى خورد, آنها
را نيز هرس كنيد. در مورد شاخه هاى كوتاه دو تا سه بند را حفظ نموده و قسمت بالاى شاخه را ببريد. (شكل 1)
اگر درختچه رز شاخه هاى قوى و سرحال دارد كه خوب رشد كرده اند, بهتر است اين شاخه ها را از بالاى جوانه هفتم تا دهم هرس كنيد.

هرس كوتاه:
در اين نوع هرس, مانند حالتى كه در مورد شاخه هاى كوتاه گفته شد, عمل مى كنيم. به عبارتى شاخه ها را از بالاى جوانه دوم يا سوم مى بريم.

ابتكار و خلاقيت:
با اين كه در مورد طول قسمتهاى بريده شده و تعداد جوانه ها مقررات خاصى وجود دارد اما ابتكار و خلاقيت شما در كيفيت كارتان بسيار موثر است.
در واقع اين شما هستيد كه بايد تصميم بگيريد. ممكن است شما به رزهاى پا بلند علاقه مند باشيد; در اين صورت شاخه هاى ضخيم و كشيده را كمتر هرس كنيد و عمليات خود را متوجه شاخه هاى جانبى بنماييد. (شكل 2)
در شكل 2 شاخه هاى جانبى را به دقت هرس كرديم اما شاخه هاى اصلى كمتر هرس شدند.
گاهى ممكن است نظر شما كوتاه نگه داشتن اين درختچه باشد, از آن جايى كه رزهاى بلند در باغچه هاى كوچك براى ساير گياهان زينتى مشكل ايجاد مى كنند, شايد مصلحت باشد آنها را هميشه كوتاه نگهداريم; در اين صورت هرس را با شدت بيشترى انجام مى دهيم.

حذف شاخه هاى نوك:
بعضى از شاخه ها با شاخه ديگر زاويه نود درجه مى سازند و به طور عمودى رشد مى كنند. (شكل 3)
اين شاخه ها نه تنها گل نمى دهند, بلكه براى ساير شاخه ها ايجاد مزاحمت نموده و گياه را ضعيف مى كنند, آنها را از نزديكترين محل اتصال به پايه جدا كنيد.
حذف شاخه هاى نزديك به يكديگر:
گاهى شاخه ها آن قدر به يكديگر نزديكند كه هر يك مزاحم ديگرى است. يكى از آنها را حذف كنيد.

شاخه هاى آفت زده:
آفت ساقه خوار مهمترين دشمن گل سرخ است. بهترين روش براى مبارزه با اين حشره, هرس شاخه هاى آفت زده است. شاخه هايى كه نوك آنها سوراخ شده به كرم ساقه خوار مبتلا شده اند, اين شاخه ها را حتما هرس كنيد. (شكل4)
در شكل 4, شاخه آفت زده را از محل سالم بريده ايم.

شاخه هاى مزاحم:
به شكل 5 دقت كنيد. شاخه هاى الف و ب به يكديگر بسيار نزديكند. هرچند اين حالت در رز كمتر اتفاق مى افتد اما اگر در هر كدام از درختان ميوه يا درختچه هاى زينتى به اين وضعيت برخورديد, به وسيله هرس مشكل را حل كنيد.
حال به عقيده شما بهتر است كدام يك از شاخه هاى الف و ب را حذف كنيم؟
حدستان درست است شاخه الف را هرس مى كنيم تا شاخه ب با ساقه اصلى زاويه بزرگترى بسازد.

روش برش:
همان طور كه گفته شد, بهتر است هرس را با قيچى باغبانى انجام دهيد, زيرا نامناسب بودن وسيله شما شاخه ها را زخمى مى كند. بريدن شاخه ها را با سرعت انجام دهيد تا محل بريدگى كاملا صاف و يكنواخت از كار در بيايد.

فوايد هرس:
هرس سبب مى شود تا مواد غذايى به طور يكنواخت به اندامهاى گياه رسيده و همه شاخه ها از نور و هوا به طور يكسان بهره مند گردند. در نتيجه گلها درشت و مرغوب خواهند شد.

جوان شدن رز:
رزهاى قديمى و پير را با استفاده از هرس مى توانيم جوان كنيم. اگر نگاهى به اين نوع از درختچه بيندازيد, ملاحظه خواهيد كرد كه كنارشان پاجوشهاى زيادى سبز شده اند. براى جوان نمودن رزهاى پير, ساقه هاى كهنه حذف گشته و پاجوشها نگهدارى مى شوند.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان