جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 125
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

قايم‌باشک‌ها
رهنما شاهین1

يقين داشتم

ديگر

قايم‌باشک بلد نيستم

بلد نيستم چشم بگذارم

دل گذاشتم

2

شک داشتم که چشم گذاشته باشي

شک داشتم که خواسته باشي

گم شده باشم

شک داشتم که خواسته باشي...

با شک

قايم‌باشک

نمي‌شد.

3

چشم که مي‌گذارم

صداي پايت را مي‌شنوم

که رفته رفته رفته

در دوردست جاده

محو مي‌شود

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان