جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 125
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

تعارف
رهنما شاهینگفتي هوا سرد است، آن پايين نباشم

لطفاً بيا بالا که شرم‌آگين نباشم

يعني بيا نزديک‌تر، نزديکِ نزديک

دلواپس سرمايِ بعد از اين نباشم

گفتي که اسفند آفيت‌سوزي‌ست، يعني

بر شانه، برفي تا اَبد سنگين نباشم

اما نديدي اين حقيقت را که شادم

آن روز غمگينم که من غمگين نباشم

با لهجه‌ي غم راحتم، از من نخواهيد

دل‌بسته‌يِ اين لهجه‌ي شيرين نباشم

من چيستم، جُز شاعري غمگين که بايد

هي بيش‌تر بر دردِ خود تسکين نباشم

اسفند در من مثل فروردين بهاري‌ست

هرگز نمي‌خواهم که فروردين نباشم

شايد که ايمانِ شما از من فزون‌تر

شايد که من آن‌گونه اهلِ دين نباشم

امّا تمام نيّتم اين است، هرگز

بر صورتِ احساس مردم چين نباشم

آن‌گونه بالا پرزدن، سَهمِ خودت باد

من دوست دارم بعد از اين شاهين نباشم

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان